PELIKANEN I SÖDERTÄLJE

Här spelar Mia och jag syskonen i August Strindbergs “Pelikanen”
vid Wendela Hebbes hus i Södertälje sommaren 2013.