Pedagogiska visor för barn

Vatten

Lungorna, hjärtat och blodet - Text


Matvisa - Text


Världsdelar - Text

Substantiv, verb och adjektiv - Text


Han och hon - Text


Landskapsblommor - Text

Herr Björk - Text


Sång om former - Text

Våra vokaler - Text

Svenskaord - Text


Notvärden - Text

Ladda ner mer material:
BOKSTAVSRIM
SIFFROR-RIM
Sagan om de överblivna reflexerna